Stammen in Tanzania

Stammen in Tanzania

Ontmoet de bijzondere stammen in Tanzania

Tanzania wordt nog altijd bevolkt door zo’n 126 verschillende stammen. Dit maakt Tanzania een erg bijzonder land als het aankomt op cultuur. De stammen verschillen niet alleen in uiterlijk van elkaar, maar ook wat betreft de tradities. Lees onderstaand meer over Tanzania's meest bekende stammen.

Maasai stam in Tanzania

De Maasai is een nomadenstam woonachtig in Tanzania en Kenia. Ze leven volgens hun eigen tradities en gewoontes. De Maasai-samenleving is een patriarchale samenleving waarin groepen mannelijke ouderlingen doorgaans beslissen over belangrijke kwesties met betrekking tot de gemeenschap. De maatstaf voor de waarde van een man wordt gemeten in het aantal vee dat hij bezit en het aantal kinderen dat hij voedt. Om deze reden draait de traditionele Maasai-cultuur om de kuddes vee.

De Maasai stam leeft samen met al hun vee in kleine traditionele familie nederzettingen, ook wel boma genoemd. Dit is een verzameling hutjes, gemaakt van hout en klei, omringd door een ronde muur gemaakt van doornstruiken om roofdieren te weren.

De Maasai zijn herkenbaar aan hun aparte kleding. Ze dragen sandalen en wikkelen hun lichaam in gewaden van rood, blauw of zwart. Vrouwen besteden veel van hun vrije tijd aan het maken van kralenwerk. Ze sieren dan ook hun lichaam met mooie kettingen, evenals armbanden en oorbellen.

Maasai stam Tanzania

Hadzabe stam in Tanzania

Hoewel veel mensen bekend zijn met de Maasai stam, is de Hadzabe stam een onbekende en kleinere bevolkingsgroep in Tanzania. De jagers en verzamelaars van de Hadzabe stam leven in Noord-Centraal Tanzania, rond Lake Eyasi en het aangrenzende Serengeti plateau. Met een geschatte populatie van minder dan 2000 individuen, zijn de Hadzabe een van de laatste stammen die trouw zijn gebleven aan hun stamgeschiedenis.

De Hadzabe leiden nog steeds het jager-verzamelaars leven zoals hun verre voorvaderen dat al generaties lang doen. Ze leiden een zwervend bestaan en gaan op jacht met pijl en boog. De primitieve cultuur lijkt niet vatbaar voor veranderingen uit de moderne tijd. Bovendien spreken zij een kliktaal die verwantschap toont met de Khoisan talen van de bosjesmannen in zuidelijke Afrika.

Hadzabe stam Tanzania

Chagga stam in Tanzania

De Chagga stam zijn Bantu-sprekende mensen die op de vruchtbare zuidelijke hellingen van de Kilimanjaro in Tanzania wonen. Zij vestigden zich ongeveer vijf tot zes eeuwen geleden op deze hellingen. Ze migreerden uit andere regio's, aangetrokken door de vruchtbare grond en het klimaat op grote hoogte dat zeer geschikt is voor de teelt van gewassen en gras voor vee.

De Chagga stam staat ​​bekend als een van de meest ondernemende en best opgeleide in Tanzania. Dit is zeker te danken aan hun succesvolle landbouwmethoden, met name de koffieproductie. Zij verbouwen veel soorten bananen en gierst, maïs, bonen, cassave, zoete aardappelen, suikerriet, pompoenen en avocado's. Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw is koffie het belangrijkste geldgewas.

Wanneer je op reis gaat naar Tanzania is het mogelijk bovenstaande stammen te ontmoeten. Wil je ook kennismaken met deze bijzondere stammen, download dan onze voorbeeldreis 'meet the locals' waarbij we je meenemen op een prachtige safari, maar ook naar de Chagga, Maasai én Hadzabe stam!
Reactie plaatsen